Search form

SAN JUAN 20:16

16Te ní cáháⁿ dɨ́ú ñàha‑gá xii‑xi, te xáhaⁿ‑gǎ:

—¡Màriá! —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi.

Te ní ndacoto‑xi núú‑gǎ, te ní cáháⁿ‑xi tnúhu hèbreú, te xǎhaⁿ‑xi:

—¡Rabòní! —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi. Te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí Mèstrú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index