Search form

SAN JUAN 20:4

4Te ndùú‑güedé xínú‑güedě cuáháⁿ ní cùu, dico ɨngá tée‑áⁿ nǐ cuu níhi‑gá sáhá‑dě cuáháⁿ‑dé nǔu díhna‑gá‑dé ní sáá‑dé yuhu yàú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús ní cùu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index