Search form

SAN JUAN 3:23

23Te ndècu té Juàá ɨɨⁿ xichi núú nání Ènón yatni ñuú Sàlém dácuàndute‑dé ñáyiu, chi yàcáⁿ ío váha ñùhu ndute, núu xíǎⁿ ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ ñáyiu yàcáⁿ ní xóo cuanduté‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index