Search form

SAN JUAN 3:8

8Táchí nděni xíáⁿ tècú dóho‑o xìco‑xi, dico ñá túú xìní‑ó ndèé ichi véxi‑xi, te ni ñà túú xìní‑ó ndèé ichi cuáháⁿ‑xi. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñáyiu ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index