Search form

SAN JUAN 6:35

35Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ sá xéxí‑ndó cǎndeca‑xi iní‑ndó. Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í, chi nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te vá ndóhó‑gǎ‑yu docó te vá ndóhó‑gǎ‑yu ndute.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index