Search form

SAN JUAN 6:65

65Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xií‑yu:

—Te duha càháⁿ‑í chi sa ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ vǎ yǒo ɨɨⁿ cuìní tnɨɨ tnúhu‑í te núu ñá túú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí sánú ìchi ñaha‑gá xií‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index