Search form

SAN JUAN 7:37

Nàcuáa cada Espíritú Yǎ Ndiǒxí iní‑ó

37Te nduu nǐ yáha‑ná vico cùu‑xi nduu cahnu vihi, te nduu‑ǎⁿ nǐ ngúnu tnɨ́ɨ Jèsús tnuú ñáyiu, te níhi ní cáháⁿ‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu:

—Núu ìó dava‑ndo yìchí‑ndó ndùte, te quixi‑ndo nǔù‑í, te coho‑ndo.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index