Search form

SAN JUAN 7:51

51—Tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cundecu‑o càchí‑xi sá ndèé cundedóho‑o nǎsa càháⁿ tée tàú cuéchi cuèndá cutnùní iní‑ó nǎ ní quide‑dé, te dǎtnùní cáháⁿ‑ó nǔu ndisa ndècuéchi‑dé àdi ñá túú ndècuéchi‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index