Search form

SAN LUCAS 12:41

Cue tée quìde ndáá ndɨhɨ cue tée ñá túú quìde ndáá

(Mt. 24:45-51)

41Te té Pèlú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑dě:

—Mèstrú, ¿te tnúhu ní cáháⁿ‑n‑ǎⁿ cùu‑xi mee‑ni cuendá nchúhú ǎⁿ cuèndá nchaa ñáyiu? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index