Search form

SAN LUCAS 15:8

Cuèndá díhúⁿ nǐ xíta

8Te ní cani Jèsús ɨngá cuèndú núú‑güedě, te xáhaⁿ‑gǎ:

—Ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ndécú ndɨ̀hɨ‑aⁿ úxí díhúⁿ cuìxíⁿ, te ní dácuǐta‑aⁿ ɨɨⁿ te ní teñuhú‑aⁿ itɨ, te ní ngüíta‑aⁿ nàtɨhu‑aⁿ vehe, te súúní vǎha vǎha ní nanducu‑aⁿ nděé ní naníhí‑aⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index