Search form

SAN LUCAS 16:15

15Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Nchòhó cúú‑ndó cuè tée ío váha càháⁿ núú ñǎyiu cuèndá‑ni sá cuìní‑ndó cǎháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndó, dico Yá Ndiǒxí xìní ndáá‑gá nàcuáa càa iní‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te nchaa sá càchí cue ñáyiu ñuyíú‑a sá ǐo nàndɨ́hɨ, Yá Ndiǒxí dáquèe tɨ́hú‑gǎ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index