Search form

SAN LUCAS 17:6

6Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Te núu nchòhó quɨ́ndáá ndisa iní‑ndó sǔúní cuědìcó luha lií dàtná cuìní‑ndó càa ɨɨⁿ ndɨ́quɨ́ⁿ yutnu nàni mostázá, te ducaⁿ te cuu cúñaha‑ndo xìi ɨɨⁿ yutnu: “Quene‑n ìha te quɨ́hɨ́ⁿ‑n cuìhnu‑n xɨtɨ́ làmár”, duha cúñaha‑ndo. Te ducaⁿ càda‑xi te núu na quɨ̀ndáá ndisa iní ñáhá‑ndó xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index