Search form

SAN LUCAS 18:29

29Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu na dàndóo vehe‑xi, àdi tátá‑xi, nǎná‑xi, ñaní‑xi, cúha‑xi, ñadɨ̀hɨ́‑xi, déhe‑xi cuèndá sá cuìní‑yu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu,

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index