Search form

SAN LUCAS 2:11

11Chi vitna ní cacu ɨɨⁿ tée dàcácu nihnu ñaha xìi‑ndo núú ùhú núú ndàhú ñuú ndíi Dàvií, te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index