Search form

SAN LUCAS 2:49

49Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu:

—¿Ná cuèndá nándùcu ñaha‑ndo? ¿Náa ñá túú xìní‑ndó sǎ nǔú chíúⁿ Tǎtà‑í tàú‑í caca cuu‑í‑ǎⁿ? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index