Search form

SAN LUCAS 21:25

Nàcuáa cada‑xi òré quixi tucu Tée cùu ñaní tnáhá cuè ñáyiu

(Mt. 24:29-35, 42-44; Mr. 13:24-37)

25’Te cada‑xi ɨɨⁿ sá vǎtá quìní‑gá ñáyiu núú nchǐcanchii, ndɨhɨ núú yǒó, ndɨhɨ núú nchàa chódíní, te ñuyíú‑a coo tnúhu ndɨ̀hú iní‑xi te vá cútnùní iní‑yu nása cadá‑yu cuèndá sá ǐo dusaⁿ càda ndute lamár òré candaundéé tnáhá‑xí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index