Search form

SAN LUCAS 21:27

27Te sátá dúcáⁿ te quiní‑ndó yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo quee‑í andɨu quìxi‑í ichi xɨtɨ́ vícó, te dàvá‑áⁿ quiní ñáhá nchàa ñáyiu sá ǐo cùnuu‑í te ndàcu‑í quìde‑í nchaa sá vǎha.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index