Search form

SAN LUCAS 21:35

35te cada‑xi dàtná cuìní‑ndó quìde ɨɨⁿ trampá chi uuⁿni ngàva‑xi, te ducaⁿ càda‑xi nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a, chi uuⁿni sáá nduu‑ǎⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index