Search form

SAN LUCAS 22:1

Ndùcu‑güedé nàcuáa cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús

(Mt. 26:1-5, 14-16; Mr. 14:1-2, 10-11; Jn. 11:45-53)

1Te sa ní cuyatni nduu tnàhá vico pàscuá, te vico‑áⁿ xéxí ñǎyiu pàá sá ñà túú yɨ̀hɨ levadurá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index