Search form

SAN LUCAS 22:43

43Te sátá dúcáⁿ te ní quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní sáñaha‑gǎ‑xi tnúhu ndee ìní xii‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index