Search form

SAN LUCAS 3:24

24te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Màtát. Te té Màtát‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Lèví, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Mèlquí. Te té Mèlquí‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jàná, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Chèé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index