Search form

SAN LUCAS 4:1

Sácuíhná quídé yìca‑xi cada Jesús sá ñà túú tàú‑gá cada‑gá ní cùu

(Mt. 4:1-11; Mr. 1:12-13)

1Te Jèsús ní naqueheⁿ‑gá ichi yuhu yúte Jòrdán cuánuhú‑gá. Te sa ndècu ndɨhɨ‑gá Espíritú Yǎ Ndiǒxí, te Espíritú‑áⁿ ndécá ñàha‑xi xii‑gá cuáháⁿ ɨɨⁿ xɨtɨ́ yucu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index