Search form

SAN LUCAS 6:12

Jèsús cǎxi‑gá úxúú tnàhá cue tée dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá

(Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19)

12Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te ní xica Jèsús cuáháⁿ‑gá xɨtɨ́ yucu cuèndá yàcáⁿ cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí, te nɨ niú ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index