Search form

SAN LUCAS 7:43

43Te ní xáhaⁿ tě Xǐmú‑áⁿ:

—Sànuu sá těe tàú vài‑gá díhúⁿ ǐo‑gá cúú ìní‑dé tée ní sánùu ñaha díhúⁿ‑ǎⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Te ní xáhaⁿ Jèsús:

—Sá ndàá càháⁿ‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index