Search form

SAN MARCOS 1:17

17Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Chí dáñá chìuⁿ quide‑ndo‑áⁿ, te quixi‑ndo chìtnahá ñáhá‑ndó xìi‑í te taxi‑í ɨngá núú chìuⁿ cada‑ndo chi quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó cǎháⁿ‑ndó ñǎyiu cuèndá dacuàhá‑yu tnúhu‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index