Search form

SAN MARCOS 1:22

22Te xǐcuñúhu vìhí‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, chi quìde‑gá sá cúú‑gǎ ɨɨⁿ Yaá táxí tnùní víhí, te ñá túú dàcuaha ñaha‑gá xií‑yu dàtná dácuàha ñaha cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index