Search form

SAN MARCOS 12:18

Cuèndá cue ñáyiu ndoto

(Mt. 22:23-33; Lc. 20:27-40)

18Te sátá dúcáⁿ te ní quexìo ɨɨⁿ úú cue tée cùu saducéú núú ndécú Jèsús, te cue tée‑áⁿ ñǎ túú sàndáá iní‑güedé sá ndótó cuè ñáyiu ní xíhí, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá:

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index