Search form

SAN MARCOS 13:26

26Te dàvá‑áⁿ quiní ñáhá nchàa ñáyiu xii yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu quee‑í andɨu quìxi‑í ichi xɨtɨ́ vícó, te quiní‑yu sá ǐo càhnu cuu‑í, te quìde‑í nchaa sá vǎha.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index