Search form

SAN MARCOS 13:8

8Chi cue tée ɨɨⁿ nàcióⁿ nàá‑güedé ndɨhɨ cue tée ɨngá nàcióⁿ, te tɨtnɨ́ ñuú ngüíta‑güedé nàá‑güedé, te tɨtnɨ́ xichi ñuyíú nǐhi vìhi tnáa, te tɨtnɨ́ tucu xichi ñuyíú coo tnamá, te ío‑gá cuéhé sǎ yǎha ñáyiu. Te nchaa sá dúcáⁿ càda‑xi‑áⁿ cúú‑xí tnǔndòho sá vítná vǎha váha quèsaha‑xi sácúú‑xí cuè ñáyiu ndècu ñuyíú‑a.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index