Search form

SAN MARCOS 14:69

69Te xíchí xínú cuèchi‑áⁿ nǐ xiní ñáhá tùcu‑xi xii‑dé, te xǎhaⁿ‑xi xìi nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ:

—Dɨu tée‑ǎⁿ tnàhá‑dé xícá cùu‑dé ndɨhɨ tée ndèca‑güedé cuánguɨhu‑a —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index