Search form

SAN MARCOS 15:12

12Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núǔ‑yu, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu:

—¿Ná cuìní‑ndó càda‑í tée càchí‑ndó yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index