Search form

SAN MARCOS 15:2

2Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:

—¿Ndáá sá dɨ́ú‑n cùu‑n tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé:

—Dɨu‑í yɨ́ndàha‑í‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index