Search form

SAN MARCOS 15:26

26Te ní taxi ndecu‑güedé ɨɨⁿ sá ndèé lètrá núú tácàa‑gá. Te lètrá‑áⁿ càháⁿ‑xi ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá. Te duha càháⁿ lètrá‑áⁿ: “Tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél”, duha càchí‑xi.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index