Search form

SAN MARCOS 15:6

Cue ñáyiu xǎhǎⁿ‑yu xii té Pìlatú sá cáhní‑dě Jèsús

(Mt. 27:15-31; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38-19:16)

6Te ndɨ tnahá nduu vìco pascuá dácǎcu té Pìlatú ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ vecaá chi ducaⁿ tnàhí quìde‑dé, te mee ñǎyiu càháⁿ‑yu te núu ndědacàa tée yɨ̀hɨ vecaá‑áⁿ cǎcu‑dé, te tée‑áⁿ dácǎcu‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index