Search form

SAN MARCOS 16:18

18Te cuěi na tnɨ̀ɨ́‑yu cóó děéⁿ dico ñá túú nǎ cada ñaha‑dɨ xìí‑yu, te cuěi venènú ná cáxǐ‑yu dico ñá túú nǎ tnahá‑yu, te tendàhá‑yu cue ñáyiu cùhú te ndúha‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index