Search form

SAN MARCOS 2:2

2Te ndɨ̌hɨ‑ni ní tacá cuéhé víhǐ‑yu, te ní chítú víhǐ‑yu ndéé yuyèhe te ñá ní tnàhá‑gá‑yu. Te ní ngüíta‑gá ní dánèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index