Search form

SAN MARCOS 3:34

34Te dǎtnùní ní xíndéhé vǎha‑gá núú nchàa ñáyiu xǐnucóo nɨ càndéé dɨ̀ñɨ‑gá‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu:

—Nchaa ñáyiu‑a cùú‑yu dàtná nǎnà‑í ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index