Search form

SAN MARCOS 4:39

39Te Jèsús ní ndɨquɨ́ú ìní‑gá te ní ndacóo‑gá, te ní tenàá‑gá táchí‑ǎⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndute làgúná:

—¡Tnavíí‑nǎ cuhuⁿ, chi ío dusaⁿ! —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii ndute‑áⁿ.

Te òré‑ni ní ngüɨ́ñɨ́ táchí‑ǎⁿ te ní nucúndecu nahi‑nǎ ndute làgúná‑áⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index