Search form

SAN MARCOS 5:12

12Te nchaa cue espíritú‑áⁿ nǐ cáháⁿ ndàhú‑xi núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá:

—Càháⁿ ndàhú‑ndɨ́ núú‑n sǎ dáñá‑n quɨ̌hu‑ndɨ́ yɨquɨ cùñú nchaa cùchí‑ǎⁿ —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index