Search form

SAN MARCOS 5:23

23Te ní ngüíta‑dé càháⁿ ndàhú‑dé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:

—Ío càhú tnàhá déhe yoco‑ǐ cùhú‑xi, te ndècu‑ná‑xi sá cùú‑xi, te véxi‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑n nǔu vá cúndèe iní‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑ó vèhe‑í tendaha‑n‑xi cuèndá ndúha‑xi, te cundecu‑xi —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index