Search form

SAN MARCOS 8:19

19Te chí dándàcu iní cútnàhá ní táhú cuèchi‑í úhúⁿ‑ni pàá te ní xexi úhúⁿ mǐl mee‑ni cuè tée chi dɨu‑ni cue tée‑áⁿ nǐ quɨ́úndehu. Te chí càchí tnúhu ná daha tɨ́dihi ní chítú mee‑ni sǎ nǐ quendóo òré ní nadatàcá‑ndó —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá:

—Úxúú tnàhá tɨ́dihi ní chítú mee‑ni sǎ nǐ quendóo —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

Te xǎhaⁿ tùcu‑gá:

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index