Search form

SAN MARCOS 9:11

11Te ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá:

—¿Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǎ cuèndá càchí cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés sá dǐhna‑gá té Èliás ndixi‑dé te dǎtnùní quixi Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index