Search form

SAN MARCOS 9:29

29Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǔu òré cuìní‑ndó quèñuhu‑ndo espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu dàtná cúú espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi yɨhɨ ñaha xii tée‑ǎⁿ ní cùu ña, te xìni ñuhu‑xi sá ǐo cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí te ñá túú tnàhí ná caxi‑ndo cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ, te ducaⁿ te ndacu‑ndo quèñuhu‑ndo espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index