Search form

SAN MATEO 12:39

39Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu‑áⁿ cuìní‑yu cada‑í ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada nacuáa cutnùní iní‑yu núu ndáá sá Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑í. Dico yúhú chi ñá túú nǎgá cada‑í quiní‑yu, chi sa nìhí‑yu tnúhu nàcuáa ní yáha ndíi Jònás tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te dɨu‑ni ducaⁿ yǎha yúhú tucu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index