Search form

SAN MATEO 14:2

2Te ní xáhaⁿ‑dě xii nchaa cue tée ndècu ndɨhɨ‑dé:

—Tée dii cuèndú‑xi nìhí‑ó‑áⁿ cùu‑dé té Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu, tée ní xíhí ní cùu te ní ndoto‑dé nǔu dàcáⁿ ndácú‑dě quídé‑dě nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index