Search form

SAN MATEO 14:22

Jèsús xícá‑gǎ núú ndute

(Mr. 6:45-52; Jn. 6:16-21)

22Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xáhaⁿ Jèsús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá quěe‑güedé bàrcú téhndé‑güedé ndàa ɨngá xio yuhu làgúná, te mee‑gǎ quendóo‑gá cada ndee ìní tnáhá‑gǎ ndɨhɨ cue ñáyiu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index