Search form

SAN MATEO 15:16

16Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ:

—¿Náa tnàhá nchòhó ñá túú ní tècú tnùní‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑í núú ñǎyiu‑ǎⁿ ñǎ?

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index