Search form

SAN MATEO 15:32

Jèsús dácàxi‑gá cúmí mǐl cue tée te dɨ̀ɨⁿ ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndɨhɨ landú

(Mr. 8:1-10)

32Te Jèsús ní cana‑gá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:

—Yúhú cúndàhú iní‑í nchaa ñáyiu‑a, chi sa ní cuu úní nduu ndècu ndɨhɨ ñahá‑yu xii‑o ìha, te ñá túú tnàhí‑gá sá cáxǐ‑yu, te ñá túú cuìní‑í natendaha‑ǐ‑yu núhú tnámǎ‑yu vehé‑yu, chi ná ndèé cuáháⁿ cuneé‑yu docó ichi —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index