Search form

SAN MATEO 16:11

11Dico nchòhó chi ñá túú ní quìde cuendá‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ‑í òré ní cachí‑í sá vǎ quéhéⁿ cuèndá‑ndó lèvadurá cue tée cùu fariséú ndɨhɨ cue tée cùu saducéú, chi ñá dɨ́ú cuèndá pàá ní cǎháⁿ‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index