Search form

SAN MATEO 18:15

Cada càhnu iní‑ó sǎ quídé ñàha tnaha ñáyiu‑o

(Lc. 17:3)

15’Te núu ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ní quidé‑yu ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑yu cadá‑yu sá cúú‑xí‑ndó, te cáháⁿ‑ndó dǒho‑yu núú méé nǔú ɨ́ɨ́ⁿ‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu cuèndá sá ná ndìxi cuéchi iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu. Te núu ní tnɨɨ́‑yu tnúhu ní xáhaⁿ‑ndo xìí‑yu, te ní ndacu‑ndo nǐ nacanu ichi‑ndǒ‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index